Hawaiian Games and Activities

All Grades

Ihe Pahe'e
Modified Ihe Pahe'e
Moa Pahe'e
Nou Pohaku (2)
Nou Pohaku (3)
'O'o Ihe
Pala'ie
Pohaku Ho'oikaika
Puka Kinipopo
'Ulu Maika
       
Paddling

Wa'a

Wa'a Kaiaka
Wa'apa
Hoe Wa'a

Safety Concerns

Types of Strokes
Boat and Paddle Parts
 
Surfing

 
Ka Ka La'au (fencing)

Body Positioning

Thrust & Lunge
Parry
Attack & Defense Sequence

 

Bouts


Kindergarten
1st Grade
2nd Grade

Throwing Pattern

Throwing Pattern

Throwing Pattern
I'he

Target Partner Throwing

Rolling Hoops
 
 
 
 
 
 
 
 
3rd Grade
4th Grade
5th Grade
6th Grade

Throwing Pattern

Throwing Pattern

Throwing Pattern

Throwing Pattern
Roll Your Own Hoop

Group Practice & Demonstration
Group Presentation
Group Teaching